W dniach od 27 do 29 kwietnia br. na terenie Ośrodka Szkolenia Wojsk Poligonowych w Wędrzynie odbyły się międzywojewódzkie ćwiczenia pod kryptonimem ‘WIOSNA – WĘDRZYN 2015’, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim na rozkaz Komendanta Głównego PSP.

W ćwiczeniach uczestniczyły cztery moduły pompowe Państwowej Straży Pożarnej (HCP) zgłoszone do systemu CESIS,20150429163527_5540ec2f6b347 czyli międzynarodowej pomocy Mechanizmu Wspólnotowego Unii Europejskiej z województwa śląskiego, kujawsko – pomorskiego, lubuskiego i podkarpackiego oraz siły i środki z województwa lubuskiego i Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wystąpienie ‘cofki’ w wyniku, której podtopione zostały cztery miejscowości tj. Leśniów, Czerwoniak, Rodak i Rubinów. Zadaniem strażaków było m.in. wypompować wodę z terenów zalanych, wzmocnić i ochronić wały przeciwpowodziowe przed przerwaniem oraz obronić ujęcie wody pitnej przed zalaniem i skażeniem.  Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 253 osoby.

Kierownikiem ćwiczeń był naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. st. kpt. Patryk Maruszak natomiast kierującym działaniami ratowniczymi był zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Klusek.

Foto: mł. asp. Andrzej Obrzut, KW PSP Gorzów Wielkopolski

o autorze

Redakcja