W środę 17 kwietnia w okolicach miejscowości Czerlonka Leśna, Nadleśnictwo Hajnówka przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem ‘Czerlonka 2019’, których celem było doskonalenie umiejętności podczas gaszenia pożarów na terenie Puszczy Białowieskiej .

Scenariusz zakładał ,że w wyniku celowego działania dochodzi do powstania pożaru. Pożar zostaje wykryty przez automatyczny system detekcji kamery znajdującej się w nowo powstałej dostrzegalni pożarowej. Następnie informacja z Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego natychmiast zostaje przekazana do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce, który dysponuje niezbędne siły i środki na miejsce zdarzenia.

W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 9 zastępów straży pożarnej i 29 strażaków (Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Hajnówce, OSP Białowieża, OSP Nowokornino, OSP Mochnate, Wojskowa Straż Pożarna z 2 Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Hajnówka), Wojska Obrony Terytorialnej, Służby leśne nadleśnictw Hajnówka i Browsk oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Ponadto w ćwiczeniach uczestniczył zastęp z OSP Narew który zabezpieczał i tankował samolot gaśniczy Dromader na lądowisku w Narwi przy zakładzie produkcyjnym Pronar.

Zagrożenie jest realne, o czym mogliśmy się przekonać  zwłaszcza w tym roku. Mieliśmy już kilkakrotnie więcej pożarów w okresie wiosennym niż w roku ubiegłym. Jest to poważny problem. Zdecydowanie widać ten problem w Puszczy Białowieskiej, gdzie mamy do czynienia z dużą liczbą suchych drzew. Ryzyko pożarów jest bardzo duże. Staramy się cyklicznie organizować wspólne ćwiczenia. Kilka razy na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w roku mamy niezapowiedziane akcje ze Strażą Pożarną. Są to bardzo cenne doświadczenia – informuje Adam Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Foto. KP PSP Hajnówka, RDLP Białystok

o autorze

Redakcja/Łukasz