W dniach od 1 do 4 lipca Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie przeprowadzi w ramach naboru egzamin sprawnościowy. Przy okazji wiadomo, z jakich województw jest najwięcej chętnych.

W tym roku do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej dokumenty złożyło 696 osób.

Najwięcej chętnych do nauki w SGSP jest z województwa mazowieckiego – 122, na drugim miejscu jest województwo opolskie – 108, a na trzecim województwo śląskie – 97.

Pozostałe miejsca przedstawiają się następująco: pomorskie – 91, podkarpackie – 71, łódzkie – 66, lubelskie – 56, małopolskie – 55, wielkopolskie – 41, kujawsko-pomorskie – 39, świętokrzyskie – 38, zachodniopomorskie – 22, dolnośląskie – 19, lubuskie – 10, warmińsko-mazurskie – 8.

Przyjętych zostanie prawdopodobnie 95 osób, dokładną liczbę określi Zarządzenie Rektora-Komendanta. 

Nabór do szkół Państwowej Straży Pożarnej. Setki chętnych

o autorze

Redakcja/Łukasz