W maju szkoły Państwowej Straży Pożarnej zakończyły przyjmowanie dokumentów. Sprawdziliśmy, ilu jest chętnych w poszczególnych szkołach!

Państwowa Straż Pożarna posiada pięć szkół, z czego cztery każdego roku prowadzą nabory. Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Krakowie oraz Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w randzie szkół policealnych kształcą w zawodzenie technik pożarnictwa, a Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie kształci na studiach pierwszego stopnia – inżynierów pożarnictwa.

Wśród szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa najwięcej podań złożono w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – 567, następna jest Centralna Szkoła PSP w Częstochowie – 456 i Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – 453. Każda szkoła zamierza przyjąć w tym roku 90 osób.

W porównaniu z ubiegłym rokiem Centralna Szkoła PSP i SA PSP Poznań odnotowały spadek złożonych dokumentów, odpowiednio o 64 i 7. W SA PSP Kraków złożono o 101 podań więcej.

W tym roku największą popularnością cieszyła się Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, wymagane dokumenty złożyło 696 osób, to o 193 więcej niż w ubiegłym roku. Zostanie przyjętych prawdopodobnie 95 osób, dokładną liczbę określi Zarządzenie Rektora-Komendanta. 

Teraz przed wszystkimi testy sprawności fizycznej, które odbędą się prawdopodobnie w lipcu.  

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl