Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zakończyła drugi etap naborów do służby, czyli testy sprawności fizycznej.

Jak już informowaliśmy, KM PSP chce przyjąć do służby 38 osób, z czego trzy osoby na docelowe stanowisko: starszy inspektor sztabowy z zakresem czynności obejmującym zadania realizowane w pionach logistyki lub prewencji w Komendzie Miejskiej PSP, dwadzieścia osób na stanowisko starszy ratownik-kierowca w JRG, dziesięć osób na stanowisko starszy ratownik medyczny służby w JRG i pięć osób na stanowisko starszy ratownik specjalista w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego działającej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 6.

Dokumenty złożyło 379 osób, po weryfikacji do drugiego etapu – testy sprawności fizycznej przeszło 356 osób. Testy odbyły się w dniach 22 – 26 lutego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 17

Komenda Miejska PSP przekazała, że po przeprowadzonych testach 97 osób zakwalifikowało się do trzeciego etapu – ocena złożonych dokumentów.  

W przypadku naborów na starszego ratownika medycznego i ratownika specjalisty w SGRChem-Eko obniżony został minimalny do osiągnięcia wynik końcowy do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet.

Powodem była mała liczba kandydatów, którzy zaliczyli test od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór.

Foto. KM PSP Warszawa 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz