Nabór na technika pożarnictwa. Wzrosła opłata

foto. SA PSP Kraków

Komendant Główny PSP zatwierdził ‘Proces naboru…’ na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na nowy rok szkolny.

Przyjęty dokument dotyczy naborów na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa, które będą prowadzone w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Szkołach Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Poznaniu na rok szkolny 2023/2024.

Ważna zmiana to bezzwrotna opłata za postępowanie rekrutacyjne, którą wnoszą osoby ubiegające się o przyjęcie do wspomnianych szkół. W ubiegłorocznych naborach opłata wynosiła 150 złotych, teraz będzie to 200 złotych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem chętne osoby składają podania wraz z dowodem wpłaty do 15 maja. Podania można składać w wybranej szkole, pocztą i przez ePUAP.

Kolejne ważne daty.

W dniach 24-27 czerwca w szkołach odbędą się testy sprawności fizycznej – bieg po kopercie i podciąganie na drążku, wyniki poznamy 28 czerwca.

2-3 lipca to dni, w których odbędą się sprawdziany z pływania i braku lęku wysokości. Wyniki zostaną opublikowane 4 lipca.

Do 11 lipca tegoroczni maturzyści, którzy zaliczyli test i sprawdziany składają oryginał, aneks lub kopię świadectwa dojrzałości. Maturzyści z lat poprzednich robią to do 15 maja wraz z podaniem.

Wyniki naborów, czyli lista osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej mają być znane 12 lipca do godziny 12.

Poniżej cały zatwierdzony dokument.

Exit mobile version