W ostatnich dniach z całej Polski docierają sygnały, że do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych trafiają wezwania do zapłaty od 300 do 500 złotych za wpis do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczej.

Oczywiście jest to oszustwo i nie należy wpłacać żadnych pieniędzy.  Ministerstwo Rozwoju informuje, że rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON – napisało Ministerstwo Rozwoju w komunikacie.

o autorze

Redakcja/Łukasz