11 września 2020 r. na Placu Dekerta w Lipnie odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków odprawioną w kościele parafialnym p.w. Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczenika w Lipnie. Następnie, w przemarszu ulicami miasta, uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Powiatu Lipnowskiego udali się na Plac Dekerta w Lipnie gdzie uroczysty apel z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku nadbryg. Krzysztofowi Hejdukowi zastępcy komendanta głównego PSP, który dokonał przeglądu i powitania pododdziałów. Przekazanie sztandaru zostało poprzedzone  wbiciem pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru oraz wpisami do księgi pamiątkowej. Wręczenia sztandaru jednostce dokonał zastępca komendanta głównego PSP – nadbryg. Krzysztof Hejduk. Sztandar otrzymał Komendant Powiatowy PSP w Lipnie st. bryg. Piotr Rutkowski przekazując go pocztowi sztandarowemu Komendy Powiatowej PSP w Lipnie.

Podczas uroczystości zostały wręczone strażakom oraz osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego: Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Wręczenia dokonali Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz nadbryg. Krzysztof Hejduk Zastępca Komendanta Głównego PSP.

W dalszej części uroczystego apelu miało miejsce przekazanie lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą wraz z wyposażeniem dla Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trutowie, sfinansowanego ze środków: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminy Kikół oraz środków własnych jednostki.

Ufundowanie sztandaru oraz jego uroczyste wręczenie odbyło się w związku z utworzeniem Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru. Dzięki ich zaangażowaniu w tej wyjątkowej społecznej inicjatywie, wsparciu samorządów powiatu lipnowskiego, firm, instytucji oraz mieszkańców udało się zrealizować ten szczytny cel.

Przed uroczystością dokonano otwarcia zmodernizowanego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego. Realizacja zadania objęła m.in. Modernizację i integrację systemów łączności radiowej, budowę nowej infrastruktury teletechnicznej oraz wymianę wyposażenia meblowego. Łączny koszt remontu wyniósł 132 tyś. zł, a środki finansowe pochodziły z Programu Modernizacji Służb Mundurowych oraz budżetów jednostek samorządowych Powiatu Lipnowskiego, Miasta i Gminy Skępe oraz Miasta Lipna.

Źródło: KG PSP Opracowanie: kpt. Patryk Szajgicki
Zdjęcia: Marcin Jaworski

o autorze

Redakcja/Łukasz