Punktualnie o godz. 14.00 w minioną niedzielę rozpoczęła się uroczystość nadania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie sztandaru, która to została połączona z uczczeniem 90-tej rocznicy nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Ostrzeszowa generałom: Józefowi Hallerowi i Stanisławowi Thielowi.

Wszystko zostało poprzedzone mszą św. w intencji strażaków której przewodniczył wikariusz biskupi Aleksander Gendera.

Punktem kulminacyjnym była ceremonia nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Ostrzeszowie. Z rąk Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dh Janusza Bebłota sztandar przejął Z-ca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Piotr Kwiatkowski, aby następnie przekazać Komendantowi Powiatowemu go mł. bryg Tomaszowi Makowi.

Przy okazji dokonano wręczenia awansów, odznaczeń i medali. Oprócz pododdziału ostrzeszowskich strażaków w uroczystości uczestniczyła kompania reprezentacyjna XVI Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie wchodząca w skład Drugiego Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz harcerzy. Zaproszeni goście mieli okazje obejrzeć wystawę pt. „Dzieje pożarnictwa na Ziemi Ostrzeszowskiej”, która dostępna będzie również dla mieszkańców powiatu.

Źródło przekazane przez: KP PSP Ostrzeszów

o autorze

Redakcja