Dzisiaj po południu został otwarty tunel Południowej Obwodnicy Warszawy – najdłuższy tunel drogowy w Polsce.

Od poniedziałku kierowcy jeżdżą ostatnim, liczącym ponad cztery kilometry odcinkiem drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Puławska oraz Warszawa Wilanów. To fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, a jej kluczowym elementem jest tunel – najdłuższy w Polsce.

Dwunawowy tunel ma 2335 metrów długości. W każdej nawie jezdnia o szerokość ok. 14,5 m ma po trzy pasy ruchu i pas awaryjny. Tunel schodzi pod powierzchnię między ul. Indiry Gandhi a ul. Pileckiego, a wychodzi na skarpie za ul. Nowoursynowską.

To skomplikowany obiekt inżynierski zarówno pod względem projektowym, logistycznym jak i wykonawczym. Dużym wyzwaniem było poprowadzenie go pod pierwszą linią metra, przy zachowaniu ciągłości kursowania kolejki podziemnej – przekazała GDDKiA.

Zgodnie z Dyrektywą tunelową Unii Europejskiej, która zawiera opis minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej został on wyposażony w trzynaście systemów bezpieczeństwa.

W układzie wentylacji zamontowany jest system pomiaru stężenia tlenku węgla i tlenku azotu. Automatycznie kontrolowana jest widoczność w tunelu, a czujniki wykryją i zasygnalizują pożar.

Obiekt pod Ursynowem wyposażony jest w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. W tunelu znajdują się również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa.

W każdej nawie tunelu znajduje się 19 punktów alarmowych. Każdy z nich wyposażono w telefon alarmowy, 2 gaśnice, koc gaśniczy. Zaprojektowano i wdrożono również system retransmisji radiowej zapewniający nieprzerwaną łączność.

Wzdłuż ścian tunelu znajdują się chodniki, które w razie potrzeby będą ciągami ewakuacyjnymi. Co 250 metrów ulokowano też przejścia pomiędzy nawami tunelu, a informację o odległości do tych przejść znajdziemy na tablicach oświetlenia awaryjnego.

Foto. GDDKiA

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl