23 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się&ćwiczenia służb MSW.&Celem ćwiczeń&jest sprawdzenie współdziałania jednostek organizacyjnych podległych ministrowi spraw wewnętrznych współpracujących z organami zarządzania kryzysowego, a także podmiotami realizującymi zadania w sferze ochrony ludności przy udziale Sił Zbrojnych RP w warunkach rozwijającego się zagrożenia związanego z sytuacją napływu dużej ilości cudzoziemców.

W ćwiczeniach bierze udział&ok. 2 tys. funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej.&Sprawdzona zostanie koordynacja poszczególnych służb, kwestie łączności i logistyki. Weryfikacji poddany będzie także przepływ informacji między służbami na poszczególnych szczeblach, tj. od podejmowania decyzji&do jej&realizacji.

Ćwiczenia odbywają się na granicy woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego w czasie rzeczywistym. Epizody dotyczą szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w kontekście katastrof i poważnych wypadków, a także incydentów z udziałem cudzoziemców, zarówno na granicy RP, jak i terytorium kraju.&

Scenariusz zawiera kilkanaście epizodów, a motywem powtarzającym się w większości z nich są cudzoziemcy.&
Wśród epizodów jest m.in.: nielegalne przekroczenie granicy, konflikt pomiędzy mieszkańcami ośrodka dla uchodźców a mieszkańcami pobliskiej miejscowości, awaryjne lądowanie śmigłowca, wypadek masowy z udziałem&cudzoziemców, napływ cudzoziemców wyrażających chęć starania się w Polsce o status uchodźcy.

Podczas konferencji w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach&minister spraw wewnętrznych&Bartłomiej Sienkiewicz powiedział: „…tworzymy scenariusz ćwiczeń dotyczący incydentów granicznych, jak i incydentów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa w zakresie katastrof i poważnych wypadków. Chcemy zobaczyć jak służby są w stanie kooperować i radzić sobie z różnymi sytuacjami”.

Ćwiczenia potrwają do piątku&25 kwietnia br.&

Tekst: straz.gov.pl
Foto: msw.gov.pl

o autorze

Redakcja