Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ogłosiła przetarg na dostawę namiotów i zestawu do dekontaminacji masowej.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza polega na dostawie 17 namiotów pneumatycznych o powierzchni od 37 do 40 metrów kwadratowych wraz z pompką/sprężarką elektryczną, zestawem lamp i przenośną nagrzewnicą.

Druga część to dostawa zestawu do dekontaminacji masowej składającego się z trzech namiotów pneumatycznych o powierzchni od 27 do 30 metrów kwadratowych każdy wraz z przenośną olejową nagrzewnicą, pompką/sprężarką i zestawami lamp. Pierwszy namiot będzie pełnił rolę szatni – rozbieralni, drugi strefy dekontaminacyjnej, a trzeci szatni – ubieralni. Całość transportowana na dwuosiowej przyczepce.

Zamówienie należy wykonać odpowiednio do 35 i 140 dni od zawarcia umowy.

Odbiorcy to Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach i komendy powiatowe/miejskie PSP z województwa śląskiego.

Foto. KW PSP Katowice 

o autorze

Redakcja/Łukasz