W czwartek w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się narada kadry kierowniczej. Tego dnia omówiono bardzo ciekawych i ważnych tematów.

W naradzie, której przewodniczył gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz,&komendant główny PSP, uczestniczył Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zastępcy komendanta głównego PSP: nadbryg. Janusz Skulich i nadbryg. Marek Kowalski, a także komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół pożarniczych, dyrektorzy biur KG PSP, CNBOP i CMP.

Podczas narady omówiono m.in. następujące tematy:

 • dotacje dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg,
 • realizacja projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa chemicznego i ekologicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • nowe przyjęcia do służby,
 • urlop szkoleniowy – zmiana ustawy o PSP w tym zakresie,
 • potrzeby sprzętowe i szkoleniowe dla Specjalistycznych Grup Ratowniczych,
 • bieżące zagadnienia operacyjne
 • OST112 – stan realizacji podłączeń jednostek organizacyjnych PSP do sieci. Aktualnie podejmowane działania dotyczące funkcjonowania oraz rozwoju sieci,&a także&usług planowanych do uruchomienia,
 • realizacja szkoleń uzupełniających strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w szkołach PSP, w tym organizacja na bazie ośrodków szkolenia KW PSP,&
 • szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – podsumowanie pierwszych 5 miesięcy realizacji szkoleń,
 • nowelizacja systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
 • realizacja projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa chemicznego i ekologicznego” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko działanie 3.2,
 • realizacja projektu: „Usprawnienie ratownictwa na drogach” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko działanie 8.1,
 • realizacja programu termomodernizacji obiektów PSP w ramach programu NFOŚiGW,
 • stan wyszkolenia członków OSP z wybranych pilotażowo jednostek OSP.

&

Źródło: KG PSP / straz.gov.pl

o autorze

Redakcja