23 lutego 2021 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku odbyła się wideokonferencja kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.

W naradzie uczestniczyli:

  • nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP,
  • Dariusz Drelich – wojewoda pomorski,
  • dh Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP,
  • przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa pomorskiego,
  • komendanci miejscy/powiatowi PSP,
  • przedstawiciele Oddziałów Powiatowych/Miejskich Związku OSP RP.

Pomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Socha przywitał gości biorących udział w odprawie. 

Następnie zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Siemiętowski omówił zagadnienia z zakresu działań operacyjnych oraz kontrolno-ropoznawczych.

Zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Dariusz Żywicki dokonał syntetycznego omówienia wydatkowania wszystkich środków finansowych na jednostki PSP oraz OSP w podziale na poszczególne powiaty województwa pomorskiego.

Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podziękował wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom jednostek ochrony przeciwpożarowej za zaangażowanie w wykonywanie zadań oraz przedstawił cele i kierunki na rok 2021.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wyraził szacunek dla profesjonalizmu, wielkiego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie województwa pomorskiego.

Rok 2020 w krótkim podsumowaniu liczbowym:

  • 1615 strażaków PSP pełni służbę w województwie pomorskim,
  • 32098 zdarzeń (średnio jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały co 16 min. 22 s),
  • 3376 obiektów poddano sprawdzeniu w ramach czynności kontrolno – rozpoznawczych,
  • 902 osób przeszkoliła PSP w zakresie różnych dziedzin ratownictwa i specjalizacji.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Sławomir Nagalski, mł. bryg. Łukasz Płusa

o autorze

Redakcja