26 lutego w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.

W naradzie wzięła udział kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele samorządów, służb i instytucji z którymi straż pożarna współpracuje.

Zaproszonym gościom i uczestnikom narady zaprezentowano pojazdy pożarnicze, zakupione w 2018 roku dla jednostek PSP oraz OSP województwa śląskiego. W swoim wystąpieniu Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski podziękował za wsparcie przy współfinansowaniu zakupionego sprzętu i podkreślił, że będzie on służył do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa.

W ramach środków pozyskanych z trzech projektów unijnych pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym”, „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” oraz „Bezpieczne pogranicze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, zakupiono dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego 35 samochodów o wartości prawie 44 mln złotych.

Ponadto zakupiono sześć pojazdów za kwotę ponad 6 mln zł, dofinansowanych między innymi ze środków: WFOŚiGW w Katowicach, Komendy Głównej PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz samorządowych.

W 2018 roku zakupiono także 45 pojazdów pożarniczych dla jednostek OSP, o wartości prawie 28 mln zł. Samochody zakupiono między innymi ze środków: NFOŚiGW,  WFOŚiGW w Katowicach, programu modernizacyjnego, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządowych.

Podczas prezentacji sprzętu miało również miejsce uroczyste wręczenie aktu włączenia jednostki OSP Nakło w gminie Lelów (w powiecie częstochowskim) do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W dalszej części narady Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w województwie, podsumował również działalność komend powiatowych i miejskich PSP oraz przedstawił zamierzenia na 2019 rok.

Foto. KW PSP Katowice, CMP Mysłowice

o autorze

Redakcja/Łukasz