W poniedziałek 18 listopada w Bazie Paliw PERN w Narewce przeprowadzone zostały ćwiczenia sprawdzające zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż na kolejowym froncie rozładunku gazu płynnego propan – butan w momencie przeładunku doszło do niespodziewanego niewielkiego wycieku gazu z zaworu spustowego cysterny. Widząc to zjawisko obsługa stanowiska podjęła nieskuteczną próbę zatamowania wycieku (zamknięcie zaworu dennego) co gorsza doprowadziła ona do zapalenia się wydobywającego się gazu. Niepowodzeniem zakończyła się też próba odciągnięcia rozszczelnionej cysterny od pozostałych cystern stojących na torowisku. Opuszczając zagrożony teren jeden z pracowników poślizgnął się na torach kolejowych w wyniku czego upadł uderzając głową o szynę i stracił przytomność. Zadania pracowników zakładu polegały na wdrożeniu wewnętrznych procedur dotyczących tego typu zdarzeń – informuje Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce.

Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Hajnówce i zastępy OSP z gminy Narewka: OSP Narewka, OSP Lewkowo Stare, OSP Siemianówka i OSP Olchówka.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odnalezieniu i ewakuacji pracownika zakładu, udzieleniu mu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zatamowaniu wycieku gazu i ugaszeniu pożaru

Po zakończeniu działań przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce i Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku omówili przebieg ćwiczeń oraz poprawność wykonywania poszczególnych zadań, a kierownictwo zakładu Pern S. A. przedstawiło specyfikę i zagrożenie występujące na terenie zakładu.

Foto. KP PSP Hajnówka

o autorze

Redakcja/Łukasz