Nawarzyce. Wymienili Stara na Scanię

Kilka dni temu druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawarzycach w województwie świętokrzyskimi wymienili swojego wysłużonego Stara na Scanię nowej generacji.

Nowy nabytek nawarzyckiej jednostki to średni samochód ratowniczo – gaśniczy zabudowany przez firmę Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych z Bielska Białej na podwoziu Scania 4×4. Zabudowę wykonano jest z materiałów kompozytowych w układzie skrytek 3+3+1.

Wóz wyposażona jest w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę dwuzakresową, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, wyciągarkę, aparaty ochrony dróg oddechowych z zapasowymi butlami, kamerę termowizyjną, węże W52 i W75, prądownice wodne i pianowe, myjkę wysokociśnieniową, zestaw do obcinania pedałów, zabezpieczenie poduszki powietrznej, detektor prądu itp.

Wartość samochodu to 1 mln 50 tysięcy złotych. Najwięcej pieniędzy druhowie otrzymali z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, odpowiednio 475 i 375 tysięcy złotych.

O zakup nowego samochodu jednostka starała się ponad dwa lata. Zastąpi 33-letniego Stara, który pozostanie w jednostce.

Foto. facebook/OSP Nawarzyce

Exit mobile version