Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu w ostatnich dniach wzbogaciła się o kamerę termowizyjną o wartości 25 tysięcy złotych.

Została bezpłatnie przekazana przez Zarząd firmy Nestle Polska oddział w Kaliszu reprezentowanym przez Panów Tomasza Lazarowicza Dyrektora oddziału oraz Macieja Walendowskiego Kierownika działu technicznego, bezpośrednio na ręce Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu st. kpt. Sławomira Kotońskiego.

Kamera jest cennym nabytkiem dla kaliskiej komendy, głównie ze względu na brak tego rodzaju sprzętu w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Kaliszu.

o autorze

Redakcja/Łukasz