Druhowie z OSP Tuchomie odwiedzili Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach, by porozmawiać z uczniami o cichym zabójcu zwanym czadem.

W związku z zaproszeniem Pana Adama Stobińskiego – Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach, druhowie: Adam Pisik, Sylwester Kręcki oraz Damian Chamier Gliszczyński z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu spotkali się z uczniami tej szkoły, aby omówić zagrożenie, jakie niesie ze sobą tlenek węgla dla naszego życia i zdrowia.

W związku z trwającym sezonem grzewczym, dzieciom została przybliżona „struktura” czadu oraz objawy, jakie powoduje w naszym organizmie zatrucie tym „cichym zabójcą”. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi schematami i sposobami udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zatrucia oraz omówiono miejsca charakterystyczne dla występowania tlenku węgla w naszym otoczeniu.

Ważnym elementem spotkania była tematyka dotycząca zapobiegania zatruciom czadem oraz posiadania w naszych domach czujek czadu – każdy z uczniów mógł zapoznać się działaniem tego urządzenia i jego budową. Strażacy zapoznali również dzieci i młodzież ze specyfiką i charakterem ich służby.

o autorze

OSP Tuchomie