Słoneczna pogoda, wysoka temperatura, mało opadów. Okres bardzo pracowity dla strażaków. W Polsce ponownie wzrasta zagrożenie pożarowe lasów. Leśnicy apelują o ostrożność.

W lasach centralnej Polski obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasów. Oznacza to, że na obszasze tych lasów, nie mogą przebywać ludzie. Leśnicy zapowiadają, że jeżeli taka pogoda utrzyma się w najbliższych kilku dniach, wprowadzą zakaz wchodzenia do kolejnych lasów.

W związku z powyższym, ponownie przypominamy o tym, aby przebywając w lasach zachować bardzo daleko idącą ostrożność. Należy poruszać się wyznaczonymi szlakami, nie rozpalać ognia, a na teren lasów nie wjeżdżać pojazdami mechanicznymi. W razie zauważenia ognia, natychmiast poinformować straż pożarną.

Dyrektor Lasów Państwowych Marian Pigan tłumaczy, że podalaczami najczęściej są osoby chore psychicznie lub takie, które chcą się zemścić. Otrzymują one kare grzywny lub więzienia w zawieszeniu.

W tym roku najwięcej pożarów wybuchło w rejonie Katowic, Szczecina i Zielonej Góry. Cztery razy palił się las na terenach wykorzystywanych przez wojsko do ćwiczeń.

Lasy Państwowe na ochronę przeciwpożarową i usuwanie skutów pożarów wydają rocznie około 100 milionów złotych.

&

Informacje – onet.pl

o autorze

Redakcja