W dniu 23 marca 2010r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie dokonano inspekcji gotowości bojowej. Kontroli poddano strażaków z zmiany trzeciej braniewskiej JRG i dyżurnych z Powiatowego Stanowiska Kierowania.

[galeria=5,prawa]Inspekcję przeprowadził Zespół Inspekcyjny Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie pod przewodnictwem Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP mł. bryg. Zbigniewa Łupiny. Kontrola miała na celu sprawdzenie stanu wyposażenia indywidualnego ratowników, znajomości rozmieszczenia sprzętu w pojazdach ratowniczych, stanu dokumentów i uprawnień oraz badań technicznych pojazdów i sprzętu.

Ratownicy mieli również do rozwiązania test wiedzy, a kontrolę zakończyły ćwiczenia taktyczno-bojowe na budynku braniewskiej strażnicy. Takie inspekcje to jedna z form kontroli pracy strażaków. Strażacy jak i osoby dyżurujące w PSK otrzymali ocenę: bardzo dobrą.

Fotografie: KP PSP Braniewo

o autorze

Redakcja