7 listopada Stanowisko Kierowania KM PSP w Rybniku przyjęło zgłoszenie na numer alarmowy o niezidentyfikowanej substancji w przesyłce pocztowej. 

Pracownik poczty  podczas sortowania ujawnił przesyłkę w niezaadresowanej kopercie bąbelkowej w której znajdowała się koperta oznaczona znakiem „BIOHAZARD”.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z PSP w Rybniku oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Bielska Białej.
Działania zastępów polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
– ewakuacji pracowników i petentów,
– izolacji osób mających bezpośredni kontakt z przesyłką,
– dokonaniu sprawdzenia substancji pod kątem skażenia radiacyjnego, chemicznego oraz pod kątem zawartości materiałów pirotechnicznych – nie stwierdzono żadnego zagrożenia.

Następnie przesyłka w asyście policji została przetransportowana do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach celem przeprowadzenia szczegółowych badań substancji.

Osoby mające kontakt z podejrzaną przesyłką zostały objęte nadzorem epidemiologicznym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.

KM PSP Rybnik

o autorze

Redakcja/Łukasz