Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie o Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym opublikowała najważniejsze braki sprzętowe Państwowej Straży Pożarnej.

Według danych z końca grudnia 2019 roku w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej było 5744 samochodów różnego typu, z których 203 zakwalifikowano do wycofania.

Najważniejsze braki w wyposażeniu PSP to według Najwyższej Izby Kontroli:  przyczepy z modułem proszkowym – brak 85% (są dwie, powinno być 13), samochody ratownictwa medycznego – 81,5% (jest 10, zamiast 54), przyczepy do transportu środka pianotwórczego – brak 75% (jest jeden, zamiast czterech), ciężkie samochody ratownictwa technicznego – 75% (jest sześć, zamiast 24), samochody z mobilnym zapasem pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności 1000–2400 dm3/min – 66,7% (jest jeden, zamiast trzech), średnie samochody ratownictwa technicznego – 60,3% (jest 27, zamiast 68), samochody ratowniczo- -gaśnicze z instalacją do cięcia – 55% (jest dziewięć, zamiast 20); zestawy pomp do wody zanieczyszczonej 6000 m3/min – 50,5% (jest 91, zamiast 184).

W opinii Najwyższej Izby Kontroli braki sprzętowe nie ograniczyły możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

NIK o funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

o autorze

Redakcja/Łukasz