Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli od kilku tygodni prowadzą kontrole w wybranych komendach Państwowej Straży Pożarnej i jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnej.

Kontrole są prowadzone w ramach ogólnopolskiej kontroli pod nazwą pt. ‘Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego’. Znalazła się ona w planie pracy Izby na rok 2020, przyjętym jesienią ubiegłego roku.

Nasi kontrolerzy sprawdzą przede wszystkim, czy obowiązujące rozwiązania prawne i organizacyjne KSRG  oraz wyposażenie i przygotowanie ratowników gwarantują sprawne prowadzenie działań ratowniczych – poinformował nasz serwis Wydział Prasowy Najwyższej Izby Kontroli.

Wyniki kontroli poznamy w przyszłym roku. 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl