NIK skontroluje Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy zostanie w tym roku skontrolowany przez inspektorów z Najwyższej Izby Kontroli.

Dzisiaj Izba opublikowała plan pracy na 2020 rok. Planowanych jest około 90 kontroli, między innymi w Siłach Zbrojnych RP, Narodowym Banku Polskim, Telewizji Publicznej, Służbie Ochrony Państwa, Narodowym Funduszu Zdrowia, pod lupę trafią przygotowania również do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, stabilizacja cen prądu i Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy.

Głównym pytaniem definiującym cel kontroli Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego przez Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK jest: „Czy obowiązujące rozwiązania prawne i organizacyjne KSRG oraz wyposażenie i przygotowanie ratowników gwarantują sprawne prowadzenie działań ratowniczych?”. Kontrola rozpocznie się w lutym, a zakończy w kwietniu. Jej wyniki poznamy na początku przyszłego roku.    

W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat Ochotniczych Strażach Pożarnych.

NIK: Ochotnicza Straż Pożarna Ochotniczej Straży Pożarnej nierówna

Foto. Sebastian Komorowski/ratownicza.net

Exit mobile version