10 czerwca br. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Dębie odbyły się I Zawody Ratownictwa Medycznego Zespołów Ratowniczych PSP i OSP z Terenu Miasta i Powiatu Tarnobrzeskiego, których organizatorem była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

Do rywalizacji ratowniczej przystąpiło 11 trzyosobowych zespołów, w tym 5 zespołów reprezentujących Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Tarnobrzegu i Nowej Dębie oraz 6 zespołów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie Sandomierskim, Chmielowie (dwa zespoły), Gorzycach, Skopaniu i Trześni. W ramach współdziałania w zawodach uczestniczył również zespół ratowniczy Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami S T O R A T.

Zadaniem każdej z drużyn było napisanie testu wiedzy teoretycznej, a następnie wykonanie medycznych działań ratowniczych u osób poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach. Zadania nie były łatwe i wymagały od strażaków odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pracy ratownikom nie ułatwiali również pozoranci, którzy w bardzo realistyczny sposób odgrywali role poszkodowanych lub świadków zdarzenia. Prawidłowość wykonywania poszczególnych sekwencji ratowniczych oceniana była przez zespół ratowników medycznych, któremu przewodniczył Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego w KM PSP w Tarnobrzegu sekc. Grzegorz Łojek.

W klasyfikacji końcowej Ochotniczych Straży Pożarnych najlepszym zespołem została reprezentacja OSP Skopanie, która wyprzedziła OSP Gorzyce i OSP Chmielów. Wśród zespołów Państwowej Straży Pożarnej zwyciężyła reprezentacja JRG Nowa Dęba – zmiana 1, na drugim miejscu uplasował się zespół reprezentujący zmianę 2 z tej samej jednostki, a miejsce trzecie zajęła reprezentacja JRG Tarnobrzeg – zmiana 2. Zawody obserwował Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Marian Róg, który na zakończenie wręczył uczestnikom zawodów puchary, dyplomy oraz upominki.

Wparcie finansowe zawodów zapewnili: Starosta Tarnobrzeski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz Nadleśnictwo Nowa Dęba.

Tekst: mł. bryg. Jacek Widuch Foto: Katarzyna Młyniec

o autorze

Redakcja/Łukasz