Nowa jednostka Wojskowej Straży Pożarnej. Ostatnia faza formowania

foto. archiwum WOP

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa weszła w ostatnią fazę formowania nowej jednostki Wojskowej Straży Pożarnej.

Nowa jednostka Wojskowej Straży Pożarnej formowana jest w Komendzie Obsługi Lotniska znajdującej się na lotnisku Wrocław Starachowice. Sama Komenda została utworzona na potrzeby Aerial Port of Debarkation (APOD), czyli lotniczej bazy załadunkowo-rozładunkowej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Głównym zadaniem APOD jest obsługa logistyczna wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz przyjmowanie szybkich przerzutów sił w przypadku konfliktu zbrojnego.

KOL znajduje się w strukturach 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie.

W Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej dowiedzieliśmy się, że Wojskowa Straż Pożarna Komendy Obsługi Lotniska docelowo będzie liczyła blisko 90 strażaków-żołnierzy, którzy będą mieli do dyspozycji ponad 10 różnego typu samochodów pożarniczych. Zadaniem jednostki będzie zabezpieczanie operacji lotniczych w ramach APOD. 

Obecnie rekrutację, która cały czas trwa przeszło blisko 30 osób. Po sformowaniu kompletu kandydatów zostaną oni skierowani na specjalistyczne szkolenie wojskowe.

Na potrzeby jednostki zostanie wybudowana strażnica, która ma powstać razem w pozostałymi obiektami budowanymi dla KOL. Do tego czasu strażacy będą skoszarowani w istniejących budynkach.

‘Normalny’ tryb funkcjonowania Wojskowej Straży Pożarnej planowany jest na 2026 rok, może to jednak ulec zmianie.

Exit mobile version