Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłało do Sejmu odpowiedź na interpelację posła Koalicji Obywatelskiej Konrada Frysztaka w sprawie utworzenia nowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

Na początku stycznia poseł Frysztak złożył interpelację skierowaną do szefa MSWiA w sprawie utworzenia w miejscowości Iłża nowej, piątej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w strukturach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Pisaliśmy o tym tutaj.

Poseł chce nowej JRG w powiecie radomskim

W imieniu szefa MSWiA odpowiedział wiceminister Maciej Wąsik, który zapewnił, że Mariusz Kamiński dostrzega potrzebę powstania kolejnych JRG, w tym w powiecie radomskim. Poinformował również, że w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej powstała analiza dotycząca możliwości rozszerzenia sieci jednostek PSP oraz zapotrzebowania na dodatkowe etaty w poszczególnych województwach, z uwzględnieniem m.in. charakterystyki obszarów chronionych, występujących zagrożeń, aktualnego rozmieszczenia sieci jednostek ratowniczo-gaśniczych, a także liczby przeprowadzonych interwencji.

O sprawie przesądzi kształt nowej ustawy modernizacyjnej na lata 2021-2025 – napisał na koniec.

Foto. KW PSP Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz