Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach wzbogaciła się o nową motopompę. To kolejny tego typu sprzęt w powiecie oświęcimskim.

Jest to motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej Victor Pumps S150 P-45/1 wyprodukowana przez firmę Klaudia. Jej wydajność to 4800 litrów na minutę, napędzana jest silnikiem diesla.

Motopompa wraz z niezbędnym wyposażeniem transportowana jest na jednoosiowej przyczepie.

– Sprzęt, który otrzymali strażacy z Bielan będzie niezastąpiony we wszystkich akcjach powodziowych, ponieważ pompa ma niesamowitą „szybkość” odpompowania wody zanieczyszczonej – powiedział Artur Suski, komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kętach.

Zakup został sfinansowany wspólnie przez Gminę Kęty i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, które przekazały odpowiednio 60 i 20 tysięcy złotych.

Foto. OSP Bielany 

o autorze

Redakcja/Łukasz