Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie – Gutkowie będą mieli nową remizę. Przetarg ogłoszony przez Urząd Miasta powoli dobiega końca.

Nowa remiza zlokalizowana przy ulicy Porannej zostanie wykonana w technologii szkieletowej – konstrukcja nośna stalowa na żelbetowych fundamentach, ściany zewnętrzne – systemowe z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, dach pokryty płyta warstwową.

Budynek będzie posiadał cztery stanowiska postojowe na samochody ratowniczo – gaśnicze i część socjalną tj. dyżurka, szatnia brudna i łazienka.

W ramach inwestycji planowana jest m.in. budowa placu manewrowego, parkingu dla strażaków, rezerwy na plac zabaw z urządzeniami do ćwiczeń, z obsianiem tego terenu trawą, zjazdu tymczasowego bezpośrednio na drogę gminną oraz wykonanie przyłączy sieci energetycznej, wodociągowej, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Firma, która wygra postępowanie będzie miała na wykonanie wszystkich prac sześć miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

o autorze

Redakcja/Łukasz