Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie powoli realizuje długo wyczekiwaną budowę nowej strażnicy przy ulicy Motokrosowej.

Od kwietnia br. Komenda Powiatowa przeprowadziła i rozstrzygnęła trzy postępowania przetargowe o łącznej wartości 901 370 zł, polegały one na przebudowie sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowej i oświetlenia ulicznego, budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz na budowie murów i ścian oporowych. Czwarty przetarg, który jeszcze trwa zakłada budowę fundamentów, prace mają być wykonane jeszcze w tym roku.

Docelowo nową siedzibą cieszyńskich strażaków będzie budynek podobny do strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Legionowie o powierzchni użytkowej ponad 2,5 tys. metrów kwadratowych składający się z: części garażowej na 12 samochodów z zapleczem magazynowo – technicznym, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i części administracyjno – biurowej.

Nie wiadomo, kiedy strażacy przeprowadzą się do nowej strażnicy.

Od 2002 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wraz z podległą Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Cieszynie dzierżawi od firmy PPG Cieszyn S.A. budynki koszarowo-garażowe i magazynowo-warsztatowe przy ulicy Chemików po nieistniejącej Zakładowej Służbie Ratowniczej.

Foto. ilustrujące KW PSP Warszawa 

o autorze

Redakcja/Łukasz