Komendy Państwowej Straży Pożarnej z województwa wielkopolskiego doposażone zostały w nowe ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze.

W ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Wielkopolską Komendę Wojewódzką PSP firma Stolarczyk dostarczyła trzy ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze. Każdy z nich został zabudowany na podwoziu MAN TGM 18.320, zabudowa wykonana jest z materiałów odpornych na korozję w układzie skrytek 3+3+1. Na wyposażeniu znajduje się m.in. w zbiornik wody o pojemności 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa, działko wodno-pianowe, linia szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, linia szybkiego natarcia i wyciągarka.

Samochody trafiły do Komend Powiatowych PSP w Kępnie i Wągrowcu oraz do Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Wartość jednego wozu to 1 mln 112 tysięcy złotych.  

Foto. Starostwo Powiatowe w Kępnie

o autorze

Redakcja/Łukasz