Nowe GBA druhów z OSP w Makowie Podhalańskim

Od kilku dni druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Podhalańskim dysponują nowym średnim samochodem ratowniczo – gaśniczym.

Samochód zabudowany został na podwoziu Renault D16 przez firmę Moto-Truck. Posiada zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 435 litrów, autopompę o wydajności 3000 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i wyciągarkę.

Zakup samochodu był możliwy dzięki otrzymanym dotacjom z N/WFOŚiGW, Gminy Maków Podhalański, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i Urzędu Marszałkowego. Część środków wyłożyła jednostka z własnego budżetu.

Foto. materiały jednostki

Exit mobile version