Od kilku dni Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie posiada na wyposażeniu nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wóz został zabudowany przez firmę Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych na trzyosiowym podwoziu Scania P410 6×6 serii XT. Posiada zbiornik wody o pojemności 8300 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności około 800 litrów, autopompę dwuzakresową, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy.

Wyposażony jest między innymi w trzy komplety nadciśnieniowych aparatów powietrznych z butlami kompozytowymi, trzy zapasowe butle kompozytowe, pompy turbinowe, ubrania żaroodporne, węże tłoczne i ssawne, smoki ssawne, pływaki, siodełko wężowe, prądownice wodno-pianowe, przełączniki, zbieracz, rozdzielacze, klucze, pilarkę do drewna, zestaw PSP R1, przenośne działko wodno-pianowe, drabiny itp.

Samochód trafił na wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 i kosztował blisko 1,3 mln złotych, środki pochodziły z budżetu miasta Szczecin, Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecnie i WFOŚiGW w Szczecinie.

Foto. czytelnik

o autorze

Redakcja/Łukasz