Sprzęt o wartości ponad 50 tysięcy złotych trafił do druhów z jednostki OSP Słopnice Górne. Zakup został sfinansowany przez firmę Muniak.

Druhowie otrzymali dwanaście dwuczęściowych kompletów ubrań specjalnych Fire Max SF i dwanaście hełmów Heros – Titan.

Oficjalne przekazanie sprzętu odbyło się 6 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych.

Foto. OSP Słopnice Górne

o autorze

Redakcja/Łukasz