Nowe jednostki zasiliły Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy

Foto. Łukasz Rutkowski

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 maja włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego nowe jednostki.

Decyzją gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka system zasiliło 55 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i jedna jednostka Wojskowej Straży Pożarnej. 25 jednostek OSP włączono do KSRG ponownie na kolejne lata.

Obecnie KSRG liczy 4922 jednostki OSP i 23 jednostki WSP.

Exit mobile version