Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła dzisiaj przetarg na dostawę legitymacji służbowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiotem postępowania dostawa 31 500 blankietów legitymacji służbowej strażaka Państwowej Straży Pożarnej wyposażonej w układ elektroniczny standardu MIFARE DESFire EV1 4k wraz z personalizacją i 10 500 blankietów bez personalizacji.

W pamięci układu elektronicznego każdej karty zakodowane będą: imię, nazwisko, numer ewidencyjny, nazwa organu wydającego, numer legitymacji i data ważności legitymacji.

Legitymacje trafią do Komendy Głównej PSP, wszystkich komend wojewódzkich (później komend powiatowych/miejskich) i szkół pożarniczych.

Firma, która wygra przetarg będzie miała na wykonanie zamówienia 120 dni od dnia podpisania umowy.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl