Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z własnej inicjatywy wprowadziła nowe numery operacyjne.

Jak poinformował nasz serwis st. kpt. Piotr Sowizdraniuk, rzecznik prasowy Szkoły decyzja o modyfikacji oznakowania podyktowana jest chęcią i potrzebą rozróżnienia elementów posiadanej floty ze względu na docelowe przeznaczenie poszczególnych składowych, a co za tym idzie, ułatwienie identyfikacji środków dysponowanych do zdarzeń lub innych zadań oraz poprawę korespondencji radiowej. Wprowadzane sukcesywnie zmiany mają na celu przede wszystkim zapewnienie jednoznacznej identyfikacji zarówno nadawcy, jak i odbiorcy korespondencji, oraz unikanie ewentualnego dublowania oznakowania pojazdów przeznaczonych do celów szkoleniowych z tymi, które przeznaczone są do udziału w działaniach ratowniczych.

Nowe numery otrzymały samochody ratowniczo – gaśnicze i inne pojazdy wymagające takiego oznakowania.

250[K] – pojazdy administracyjne Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,

251[K] – środki będące w dyspozycji Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powierzone SA PSP w Krakowie,

252[K] – środki będące w dyspozycji wydziału zamiejscowego – Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu,

259[K] – środki będące w dyspozycji Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Jest jedną z dziewięciu jednostek dysponowanych przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie,

260[K] i 261[K] – środki przeznaczone do realizacji zadań dydaktycznych i szkoleniowych.

Decyzja została podjęta między innymi na podstawie Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 09 czerwca 2009 roku „Instrukcja  w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej”. Według tabeli nr 4 dla szkół i ośrodków szkolenia  przewidziano grupy cyfrowe od 250-00 do 279-99.

Foto. SA PSP Kraków 

o autorze

Redakcja/Łukasz