W znowelizowanej przez Lasy Państwowe ‘Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu’ pojawiło się nowe oznakowanie dojazdów pożarowych i punktów czerpania wody.

A dokładnie z Załączniku 16 – Wytyczne w zakresie oznakowania dojazdów pożarowych oraz punktów czerpania wody.

Lasy Państwowe dopuszczają kilka sposobów oznakowania dojazdów pożarowych. Pierwszy, nowy, to piktogramy malowane na drzewach i innych powierzchnia, znajduje się na nim numer dojazdu pożarowego i strzałka w którym kierunku należy jechać, powinny one zostać namalowane na wysokości minimum dwóch metrów od poziomu gruntu farbą fluorescencyjną.

Drugi sposób to tablice montowane na słupkach, a trzeci tablice kierunkowe umieszczone prostopadle do przebiegu dojazdu pożarowe.

Dopuszczone są także inne rozwiązania jako oznakowanie uzupełniające, na przykład stabilizowane w terenie kamienie (głazy) z nazwą zwyczajową drogi i numerem dojazdu pożarowego, ustawiane w widocznych miejscach.

Znowelizowano również oznakowanie punktów czerpania wody.

Tak jak w przypadku dojazdów pożarowych dopuszczono piktogramy malowane na drzewach, punkt czerpania wody oznaczono literą W, poniżej znajduje się strzałka w którym kierunku należy jechać oraz tablice kierunkowe.

Sam punkt czerpania wody musi być oznakowany tablicą z niebieską ramką i zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA.

Foto.T. Olejnicki/Nadleśnictwo Hajnówka 

o autorze

Redakcja/Łukasz