Nowe ‘pierwszowyjazdowe’ Volvo w JRG Siemiatycze

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Siemiatyczach została doposażona w nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Nowy nabytek siemiatyckich strażaków to Volvo FL280 4×4 z zabudową firmy Bocar.

Posiada zbiornik wody o pojemności 2600 litrów, zbiornik wody o pojemności 10% pojemności zbiornika wody, autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia i maszt oświetleniowy.

Na wyposażeniu znajduje się między innymi armatura wodno-pianowa, zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt burzący, podręczny sprzęt gaśniczy, zestaw ratownictwa medycznego, aparaty OUO, agregat prądotwórczy, sprzęt łączności i oświetleniowy itp.

Wartość wozu to blisko 1,2 mln zł. Zakup został dofinansowany ze środków NFOŚiGW.

W podziale bojowym zastąpił MAN-a TGM, który decyzją Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP został przekazany OSP w Czarnej Wielkiej.

Foto. Łukasz Charlak/Siemiatycze112

Exit mobile version