Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wprowadziła nowe poziomy gotowości operacyjnej Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego.

Przed nowelizacją Zasad grupy utrzymywały poziomy A, B, C teraz będą to poziomy A, B, C, D, E, L.

  • Poziom A – zabezpieczenie chemiczne

Skład: co najmniej 48 strażaków

Minimum średni samochód ratowniczo – gaśniczy

Minimum średni samochód ratownictwa technicznego z HDS

Minimum średni samochód ratownictwa chemicznego

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy pik-up

  • Poziom gotowości B – rozpoznanie chemiczne

Skład: co najmniej 24 strażaków

Samochód rozpoznania chemicznego

  • Poziom gotowości C – rozpoznanie specjalne

Skład: co najmniej 12 strażaków

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy

Robot wyposażony w chwytak i urządzenia do pobierania próbek wraz z osprzętem

  • Poziom gotowości D – dekontaminacja

Gotowość zapewniona jest przez strażaków z poziomu gotowości A lub B lub A i B, jednocześnie nie podwyższając minimalnych stanów osobowych SGRChem.

Samochód ratownictwa chemicznego – dekontaminacyjny wyposażony w ciąg dekontaminacyjny.

  • Poziom gotowości E – moduł CBRN

Moduł do wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, promieniotwórczych i nuklearnych oraz pobierania próbek CBRN, oparty na siłach i środkach wyznaczonych SGRChem.

  • Poziom gotowości L – analiza laboratoryjna

Skład: co najmniej 12 strażaków

Samochód laboratorium

Laboratorium biologiczne III klasy bezpieczeństwa biologicznego (kpl.)

Laboratorium chemiczno – radiacyjne (kpl.)

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl