W piątek, 15 grudnia na terenie Lubelskiego Parku Naukowo-Technicznego odbyło się uroczyste przekazanie druhom OSP nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

W ramach projektu pn. ‘Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych’ Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie kupił 43 samochody ratowniczo – gaśnicze, 39 średnich na podwoziu Iveco, MAN i Scania dla OSP Żerocin, Krzewica, Kijowiec, Goraj, Obsza, Lipiny Dolne, Błażek, Kraśniczyn, Stróża, Blinów, Rzeczyca Księża, Boby, Nowa Wola, Brzeziny, Świdnik Duży Pierwszy, Wilczopole, Żabia Wola, Krężnica Jara, Łańcuchów, Jawidz, Ludwin, Serokomla, Jedlanka, Chodel, Dzierzkowice Wola, Góra Puławska, Markuszów, Żyrzyn, Dęblin Masów, Bazanów Stary, Zosin, Piaski, Ulhówek, Huta Dzierążyńska, Hańsk, Skierbieszów, Złojec, Zubowice, Wierzba i cztery ciężkie Scanie, które trafiły do ochotników z OSP Nałęczów, Krzywda, Pożóg i Białowola.

Podczas uroczystości przekazano 38 wozów, kolejne trafią do jednostek w ciągu kilku tygodni.

Wartość całkowita projektu to 32 miliony złotych, z czego ponad 19 mln to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Województwo lubelskie jest jednym z kilku województw którym udało się pozyskać tak duże środki z Unii Europejskiej na zakup samochodów i sprzętu dla strażaków OSP.

Foto. Daniel Gogłoza

o autorze

Redakcja/Łukasz