Tereny okalające Kalisz są coraz bezpieczniejsze. Trzy Ochotnicze Straże Pożarne znajdujące się w: Borkowie Starym (gm. Żelazków), Kościelnej Wsi (5 km od Kalisza, pow. pleszewski, gm. Gołuchów) oraz Piwonicach (dzielnica Kalisza) wzbogaciły się o nowe lekkie samochody gaśnicze (GLBM 0,2/1).


Są to pojazdy na podwoziu Forda Transita i z zabudową pożarniczą częstochowskiej firmy Bocar.

Każdy z nich to wydatek 165 tysięcy złotych. Wszystkie wymienione OSP dokonały wiele starań aby móc je otrzymać. Szczególnie dużym sukcesem okazało się to dla OSP w Borkowie Starym, która dotąd nie posiadała żadnego samochodu zdolnego do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych. W Piwonicach samochód wesprze podczas działań Stara 244, którego jednostka posiadała już wcześniej, natomiast w Kościelnej Wsi nowy Ford zastąpił 30-letniego Żuka.

[galeria=7,lewa]Środki potrzebne na zakup pojazdów zostały pozyskane z gmin miejscowości danych jednostek, od Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, a dodatkowo każda z jednostek dołożyła swoje pieniądze zgromadzone za wynajem sali balowych i organizację imprez okolicznościowych. Samochody są teraz wyposażane w dodatkowy sprzęt ratowniczy jak: torby PSP R1, pilarki do cięcia drewna, betonu i stali, aparaty ochrony dróg oddechowych itp.

Wszystkie już zostały poświęcone i oficjalnie oddane do użytku. Są gotowe do niesienia pomocy i ratowania ludzi.

Opracowanie: Wojciech Śniegula & Jakub Poniatowski/ kalisz@remiza.com.pl

o autorze

Redakcja