Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ogłosiła przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych. 

Przedmiotem postępowania jest dostawa trzech samochodów:

Jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4, silnikiem o mocy min. 360 KM i zabudową w układzie skrytek 3+3+1. Wyposażonego m.in. w zbiornik wody o pojemności 2500 – 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, dwuzakresową autopompę o wydajności minimum 1600 litrów na minutę, działko wodno-pianowe zamontowane na dachu zabudowy, wyciągarkę o maksymalnym uciągu min. 80 kN, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, wentylator oddymiający, motopompę pływającą M4/2, drabinę aluminiową i kamerę termowizyjną. Na pozostały sprzęt należy przewidzieć miejsce i wykonać mocowania. Wóz trafi na wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Dwóch ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z kabiną 6-osobową, napędem 4×2, automatyczną skrzynią biegów, silnikiem o mocy min. 360 KM i zabudową w układzie skrytek 3+3+1. Komenda wymaga aby samochody były wyposażone między innymi w zbiornik wody o pojemności min. 4000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności 3200 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, wyciągarkę, wentylator oddymiający, kamerę termowizyjną, agregat prądotwórczy. Na pozostały sprzęt należy przewidzieć miejsce i wykonać mocowania.

Samochody trafią do Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i Piekarach Śląskich.

Orientacyjna wartość zamówienia to 3 mln złotych, część środków to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wszystkie samochody powinny trafić do jednostek na początku grudnia bieżącego roku.

Foto. Jakub Balant/ facebook.com/fotratjb/

o autorze

Redakcja/Łukasz