Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Kozienicach i Puławach rozstrzygnęły przetargi na wykonanie projektów nowych strażnic.   

Przedmiotem postępowań było wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej wraz ze wsparciem merytorycznym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

We wszystkich postępowaniach za najkorzystniejsze uznano oferty firmy A.DO XXI z Poznania o wartości od 166 do 172 tys. zł brutto. Ma ona na swoim koncie wykonanie projektu strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Śremie, to właśnie na nim obecnie wzoruje się Państwowa Straż Pożarna przy budowie nowych strażnic.

Podobne strażnice do tej w Śremie powstały już w Legionowie i Suwałkach, a kilka innych jest w trakcie budowy.

Nowa strażnica Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie ma zostać wybudowana na terenie Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, a nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach powstanie przy alei Generała Władysława Sikorskiego. Z kolei inwestycja w Puławach zakłada rozbiórkę obecnej Komendy Powiatowej i wybudowanie w jej miejscu nowego budynku.  

Przewiduje się, że inwestycje mogą ruszyć w drugiej połowie 2021 roku i potrwać do 2024 roku.

Foto. PSP Legionowo

o autorze

Redakcja/Łukasz