Nowe trenażery wkrótce w Państwowej Straży Pożarnej

Do Ośrodków Szkolenia, Szkół Pożarniczych i wybranych jednostek Państwowej Straży Pożarnej trafią w tym roku trenażery do gaszenia pożarów wewnętrznych.

W ramach postępowania przetargowego o wartości 13 milionów złotych brutto konsorcjum firm: Ślusarstwo Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik i Weldon Sp.z o. o wykona osiemnaście trenażerów.

Każdy trenażer będzie składał się z modułu ogniowego oraz modułu taktycznego. Moduł ogniowy stanowi jeden kontener z komorą ogniową, z kolei moduł taktyczny składa się z ośmiu połączonych ze sobą kontenerów. Obydwa moduły tworzą funkcjonalną imitację budynku mieszkalnego, zaadaptowanego do nauki i doskonalenia zawodowego strażaków. Podstawą konstrukcyjną są kontenery morskie 20 i 40 stopowe.

Zgodnie z umową konsorcjum do końca marca bieżącego roku dostarczy do Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wzorcowy prototyp trenażera o oznaczeniu TR 005. Kolejne będą dostarczane według poniższego wykazu:

TR 006 – Baza SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim – do 16 kwietnia,

TR 007 – Poligon Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu – do 25 kwietnia,

TR 008 – Centralna Szkoła PSP w Częstochowie – do 4 maja,

TR 009 – Komenda Powiatowa PSP w Miliczu – do 15 maja,

TR 010 – Ośrodek Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie – do 25 maja,

TR 011 – Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie – do 6 czerwca,

TR 012 – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1 w Gorzowie Wlkp. – do 15 czerwca,

TR 013 – Ośrodek Szkolenia KW PSP Łódź w Sieradzu – do 26 czerwca,

TR 014 – Komenda Miejska PSP w Warszawie – do 6 lipca,

TR 015 – Ośrodek Szkolenia PSP w Pionkach – do 17 lipca,

TR 016 – Ośrodek Szkolenia PSP w Nisku – do 27 lipca,

TR 017 – Ośrodek Szkolenia KW PSP Białystok w Łapach – do 7 sierpnia,

TR 018 – Ośrodek Szkolenia PSP w Słupsku – do 17 sierpnia,

TR 019 – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1 w Katowicach – do 28 sierpnia,

TR 020 – Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie – do 7 września,

TR 021 – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 8 w Poznaniu – do 18 września,

TR 022 – Ośrodek Szkolenia KW PSP w Toruniu – do 28 września.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Exit mobile version