Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie ogłosiła przetarg na dostawę ubrań specjalnych.

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa 135 kompletów składających się z ubrania specjalnego o konstrukcji wielowarstwowej spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 469 poziom wykonania 2 i kurtki lekkiej jednowarstwowej, wykonanej z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 15614.

Cały komplet w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu, oznaczony układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku oraz napisami ‘PSP’ i ‘Państwowa Straż Pożarna’.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena brutto – 25 pkt., czas gwarancji – 5 pkt. i parametry techniczne – 70 pkt.

Firma, która wygra będzie musiała w ciągu czterech tygodni od dnia podpisania umowy dostarczyć sto kompletów, a pozostałe 35 kompletów do 4 października br.

Foto. UMWP

o autorze

Redakcja/Łukasz