Wielkopolska Komenda Wojewódzka PSP ogłosiła przetarg na dostawę ubrań specjalnych według nowego wzoru.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 422 kompletów ubrań specjalnych. Każdy komplet składa się z kurtki i spodni zgodnych z normą PN-EN 469 oraz kurtki lekkiej zgodnego z normą PN-EN 15614.

Wartość orientacyjna zamówienia to półtora miliona złotych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą parametry techniczne – 65 pkt., cena – 30 pkt. i gwarancja – 5 pkt.

Odbiorcami są komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.

Do kosza?

Obserwując ostatnie przetargi na ubrania specjalne według nowego wzoru organizowane przez Komendy Wojewódzkie PSP są małe szanse na pozytywne zakończenie powyższego postępowania.

Podobne przetargi prowadziły już Komendy Wojewódzkie PSP w Katowicach (533 kpl.) i Warszawie (590 kpl.). Oba zostały unieważnione ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne oferty.

o autorze

Redakcja/Łukasz