Pod koniec października druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Górnym otrzymali nowe ubrania specjalne.

Środki na zakup ubrań specjalnych pochodziły z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 60 tys. zł, WFOŚiGW – 25 tys. zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – 20 tys. zł i Gminy Kościelisko – 925 zł.

Wkład własny jednostki wyniósł 2885 zł.

Foto. materiały jednostki  

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl