Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie w powiecie legionowskim dzięki pozyskanym środkom unijnym zakupili środki ochrony osobistej i inny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań. 

Jednostka otrzymała blisko 400 tysięcy złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu ‚Zakup i dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie’. Głównym beneficjentem był Urząd Gminy w Jabłonnie.

Za pozyskane środki jednostka pozyskała:

– 11 kompletów środków ochrony osobistej, każdy składa się z ubrania specjalnego, hełmu i butów specjalnych skórzanych firmy Rosenbauer,
– 8 kombinezonów dla Sekcji Poszukiwawczo – Ratowniczej,
– kamerę termowizyjną,
– dwie lance gaśnicze,
– pompę zanurzeniową elektryczną,
– detektor prądu przemiennego,
– dwie najaśnice,
– pompę ręczną,
– dwie podpory do stabilizacji.
Foto. jednostka

o autorze

Redakcja/Łukasz